All Products

Advantage of UPVC

UPVC ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ််ား

(၁)     Korea UPVC သည္ ေနေရာင္ျခည္အပူဒဏ္ကို ကာကြယ္နိဳင္ေသာ UV Coated ပါ Quality ၿမင့္ ကုန္ႀကမ္းမ်ားကိုသာ အသံုးၿပဳထားေသာေႀကာင့္ အလြယ္တကူ ေကြးညႊတ္ျခင္း၊ ပံုပ်က္ျခင္း၊ ႀကြပ္ဆတ္ျခင္း မ်ားမရွိျခင္း၊ ပိုမိုခိုင္ခံ့ေစရန္အတြက္ အတြင္းေဘာင္မ်ားတြင္ သံဖရိန္မ်ား ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားျခင္း။

(၂)     Korea UPVC Standard ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ မူလအေရာင္ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ အလြယ္တကူ က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးျခင္းမ်ား မရွိျခင္း။ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို အရည္အေသြးျမင့္ အသံုးျပဳထားေသာေႀကာင့္ ႀကာရွည္ခံနိဳင္ျခင္း။

(၃)     Korea UPVC သည္ အလြယ္တကူ ခ်ိဳးဖ်က္၍ မရေသာေႀကာင့္ excellent security ရရွိနိဳင္ျခင္း။

(၄)     UPVC သည္ Aluminium ထက္အပူအေအး တားဆီးနုိင္မွဳ႔ျမင့္မားျခင္း၊ အသံလံုျခင္း၊ အဖြင့္အပိတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံဆူညံမွဳ႔မ်ား မရွိျခင္း။

(၅)     Light weight ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထပ္အျမင့္အေဆာက္အဦးမ်ား၏ ျပတင္းေပါက္မ်ား/ တံခါးေပါက္မ်ား အျဖစ္အသံုးျပဳရာတြင္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း။

(၆)     Korea UPVC တံခါးမ်ားသည္ သက္တမ္းႀကာရွည္စြာ သံုးစြဲနိဳင္ျပီး အခ်ိန္ႀကာလာသည္နွင့္အမွ် က်ံဳ႔ျခင္း၊ ပြျခင္း သံေခ်းတက္ျခင္းမ်ား မရွိေသာေႀကာင့္ အလြယ္တကူ ပိတ္/ဖြင့္နိဳင္ျခင္း။

(၇)     အခန္းအတြင္းအေရာင္နွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ PVC color sheet မ်ားျဖင့္အလွဆင္နိုင္ျခင္း။

(၈)     ရာသီဥတုအပူအေအး changes မ်ားေသာ Korea နိဳင္ငံ ႏွင့္ အေနာက္နိဳင္ငံမ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳမွဳ႔မ်ားလာျခင္း။

(၉)     ကိုးရီးယားနိဳင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ႀကမ္းမ်ားကိုသာတင္သြင္းျပီး ကိုးရီးယားစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္၍တပ္ဆင္ျပီးစီးသည္အထိ ကိုးရီးယားနိဳင္ငံမွ အေတြ႕အႀကံဳရွိ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် လုိက္လံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(၁၀) Korea UPVC သည္ China UPVC နွင့္ မတူဘဲ line ( ၄ ) line ပါသည့္အတြက္ ၿခင္ဇကာ တပ္ဆင္သည့္ Line ပါ ပါရွိၿခင္း။

(၁၁)   Korea UPVC သည္ ေရဆင္းေပါက္မ်ား က်ယ္သည့္အတြက္ ေဘာင္အတြင္း ေရတင္က်န္မွဳမ်ား မရွိၿခင္း။ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ပါ ယံုၾကည့္စိတ္ခ်စြာ အသံုးၿပဳနုိင္ၿခင္း။

(၁၂)   Korea UPVC သည္ အဖြင့္အပိတ္ ၿပဳလုပ္ရာတြင္ ဆူညံမွဳမရွိေစရန္အတြက္ rubber stopper ၊ mohair မ်ားအသံုးၿပဳထားၿခင္း။

(၁၃)   Installation ၿပဳလုပ္ရာတြင္ Korea Silicon မ်ားကို အတြင္းၿပင္ အသံုးၿပဳေသာေၾကာင့္ ေရယိုစိမ့္မွဳ လံုး၀ ( လံုး၀ ) မရွိၿခင္း။

(၁၄) UPVC with double glazing (ႏွစ္ထပ္မွန္ )သည္ soundproof and energy saving   စေသာဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိျခင္း။

( ဥပမာ- ျပင္ပရွိအပူအေအးမ်ားအခန္းအတြင္းသို႔ အလြယ္တကူ မ၀င္ေရာက္နိဳင္ျခင္း)

Related Posts

UPVC Window and Door Test

dkjflkajfdajfljllakdjfllkjdflkka dkjflkajfdajfljllakdjfllkjdflkka dkjflkajfdajfljllakdjfllkjdflkka

UPVC Windows and Door

Manufacturing Korea UPVC Window & Door UPVC Window & Door ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွနည္းပညာအသစ္ျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္တင္သြင္းျပီး